Hotelarskie

TKANINY HIMMELTEK®

Najwyższej jakości tkaniny

SL50

360 g/m2

100% poliester

MM88

160 g/m2

100% poliester

MM83

180 g/m2

100% poliester

MM44

160 g/m2

100% poliester

MM43

160 g/m2

100% poliester

MM42

160 g/m2

100% poliester

1203U

165 g/m2

80% poliester, 20% bawełna

1203EU

170 g/m2

65% poliester, 35% bawełna

220 g/m2

100% poliester

180 g/m2

100% poliester