Skirtingi

TKANINY HIMMELTEK®

Najwyższej jakości tkaniny

S67

265 g/m2

100% poliester

MM88

160 g/m2

100% poliester

MM83

180 g/m2

100% poliester

MM44DT

160 g/m2

100% poliester

MM44

160 g/m2

100% poliester

MM43

160 g/m2

100% poliester

MM42

160 g/m2

100% poliester

A12

120 g/m2

100% poliester

A8

80 g/m2

100% poliester